ഹൃദയതാരിലെ സ്നേഹം  -  Login
 Submitted By: Paulettan      |      Submit Your Article     |     Email this to Friend
Post a comment about this Article    -  Report Abuse
ന്തനത്തിന്‍ മൌനവേളയില്‍
അസ്തമയ സൂര്യനേയും നോക്കിയിരിക്കുബോള്‍
അകലുന്ന പകലിനൊപ്പം അടുക്കുന്ന നിശയും
ഓര്‍മ്മപെടുത്തുന്നുവോ ജീവിതത്തെ?

വെളിച്ചം സന്തോശത്തെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുബോള്‍
അഴലിനെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ശോകമോ മനതാരില്‍ !
തേങ്ങുന്നാമനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്‍ടതെങ്ങനെ
യെന്നറിത്തപ്പോഴും വാക്കുകള്‍ക്കു പരതുന്നുവോ !

ഹൃദയതാരിലെ സ്നേഹം അറിയാണ്ടുപൊയെന്നോ ?
എന്തേയിതെന്നറിയാതെ പതറുന്നാ മനസില്‍
കുറ്റബോധങ്ങളും നഷ്ടബോധങ്ങളും നിറയുബോള്‍
പ്രതീക്ഷതന്‍ ആഗ്രഹത്തെ
'അരുതേ' എന്നു ചൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ !

മനസിന്‍റ്റെ അടിയൊഴുക്കുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക നീ
നല്ലതിനായി എല്ലാം എന്നു ചിന്തിക്കാന്‍
'വിധി' എന്ന പ്രതിഭാസം ചൊല്ലുന്നുവോ നിന്നോട്
സ്നേഹത്തില്‍ നിറകുടമായി നിന്നെ മാറ്റാന്‍
ഇനിയും 'വിധി' നിന്നടുക്കല്‍ എത്തീടാന്‍
കാത്തിരിക്കുക പ്രിയ സോദരാ....

paulettan
threestarts222@gmail.com
 Re: ഹൃദയതാരിലെ സ്നേഹം  -  Login
 
 Submitted By:       |      Submit Your Article     |     Email this to Friend
Post a comment about this Article    -  Report Abuse
pauletta.. manoharamayirikkunnu...
 Re: ഹൃദയതാരിലെ സ്നേഹം  -  Login
 
 Submitted By: lejose      |      Submit Your Article     |     Email this to Friend
Post a comment about this Article    -  Report Abuse
സ്നേഹത്തിനായ്‌ കരയേണ്ട. "ഇത്തിരി വെട്ടത്തില്‍" ഹൃദയത്തിലെ സംഗീതം വായിക്കു
(impham-lejose.blogspot.com)
 Re: ഹൃദയതാരിലെ സ്നേഹം  -  Login
 
 Submitted By: lejose      |      Submit Your Article     |     Email this to Friend
Post a comment about this Article    -  Report Abuse
സ്നേഹത്തിനായ്‌ കരയേണ്ട. "ഇത്തിരി വെട്ടത്തില്‍" ഹൃദയത്തിലെ സംഗീതം വായിക്കു
(impham-lejose.blogspot.com)
cron
 

Fatal error: ./cache/ is NOT writable. in /home/ajbakshi/public_html/ave/spec/includes/acm/acm_file.php on line 103