ഈശ്വര കണികതേടി  -  Login
 Submitted By: Judson Po      |      Submit Your Article     |     Email this to Friend
Post a comment about this Article    -  Report Abuse
വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം-{ഈശ്വര കണികതേടീ}
തന്‍കൈക്കുമ്പിളിലൊതുക്കിടും ലോകത്തെ നോക്കി,
മനുഷ്യരോ മാറിടുന്നു-
അതിന്നടിമകളും, ഉടമകളും-
ഉപകരണങ്ങളുമെന്നപോല്‍.
പുഴപോലെ പണമൊഴുക്കുന്നിതിനായെന്നും-
പുഴുപോല്‍ മണ്ണടിയും മനുഷ്യന്‍ വ്രഥാ-
ചേതനയെയൊന്നു തൊട്ടറിഞ്ഞീടാനായ്-
മണത്തറിഞ്ഞു ദൈവത്തെ ജയിച്ചീടാന്‍.
വലിച്ചുകീറിയെറിഞ്ഞ-
ഗഗനനീലിമയും കടന്നു മേലെ-
ഗോപുരങ്ങള്‍ കെട്ടിയുയര്‍ത്തീടുന്നതാര്?
ഭൂമിതുരന്ന് പാതാള ഗര്‍ത്തത്തില്‍-
വിരുന്നുശാലയൊരുക്കുന്നതാര്?
കാറ്റിനെ മൂക്കുകയറിട്ട് വരുതിയിലാക്കീടാന്‍-
വായുവിനെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലടച്ചീടാന്‍-
അക്ഷണീയം പരിശ്രമിച്ചുതളരും പാവം മാനവരോ?
ഈശ്വരചൈതന്ന്യം-
പരീക്ഷണനാളിയില്‍ നിറച്ചു-
ജലത്തെ കീറിമുറിക്കുംപോല്‍-
ഓരോ തന്ദുക്കളും വേര്‍തിരിച്ചറിഞ്ഞു-
നവമൊരു കഥ മെനഞ്ഞീടാന്‍-
പാഴ്വേല ചെയ്തീടുമൊരു കൂട്ടം ഗവേഷകരോ?
ഈശ്വരന്‍റ്റെ കഴുത്തിനു-
കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടൊരു ചോദ്യമാരായാന്‍-
ആത്മാവിന്‍ കണിക കയ്യിലെടുത്തു-
ലോകത്തിനൊരുത്തരം നാവില്‍ വെച്ചു കൊടുത്തീടാന്‍-
ആദിമുതല്ക്കിന്നുവരെ പ്രയത്നം തുടരും-
ബുദ്ധിഭ്രമം പെട്ടൊരുകൂട്ടം ബുദ്ധിരാക്ഷസ്സരോ?
സ്രാഷ്ട്ടാവിന്‍ നെറുകില്‍-
കോണിവെച്ചു വലിഞ്ഞുകയറുമീ-
ബുദ്ധിജീവികള്‍തന്‍ അന്വേഷണഭ്രമം-
ഒരുകാറ്റൊന്നൂതി ഈശ്വരന്‍ ശമിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍-
ഈ ത്വരയ്ക്കൊരു മറുപടീ നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍!

(പി ഒ. ജൂഡ്സന്‍)
Judson Po
pojudson@yahoo.co.in
cron
 

Fatal error: ./cache/ is NOT writable. in /home/ajbakshi/public_html/ave/spec/includes/acm/acm_file.php on line 103